EASTERN EUROPE WINTER (1992): ee_dipt

Lodz, Poland

Lodz, Poland