VIETNAM WINTER (2016): HANOI- CITY IN TRANSITION: DSCF2232

Nghĩa Tân, Cầu Giấy District

Nghĩa Tân, Cầu Giấy District