VIETNAM WINTER (2016): HANOI- REINVENTED CITY: DSCF5466-2

Nghĩa Tân, Cầu Giấy District

Nghĩa Tân, Cầu Giấy District